Trainingen, workshops en cursussen

De wereld is continue in beweging. Politieke en technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Om mee te kunnen bewegen met deze ontwikkelingen is een lerende organisatie nodig waarbij medewerkers gefaciliteerd en gestimuleerd worden om blijvend te ‘leren’. Imagine Advies helpt u succesvol verder in het ontwikkelen en up to date houden van relevante kennis en vaardigheden.

Ons aanbod:

Financieel management voor non-financials

Managers worden dagelijks geconfronteerd met financiële termen. Als integraal managers wordt er van u verwacht dat u stuurt op cijfers en prestatie-indicatoren. Wilt u grip krijgen op financiën en een goede gesprekspartner zijn voor de financials binnen uw organisatie? Imagine Advies biedt een tweedaagse training gericht op uw dagelijkse praktijk. Vanuit theorie zult u aan de slag gaan met praktijkoefeningen. Aan bod komt:

 • Financieel management: de basis

 • Hoe lees ik een jaarrekening

 • Planning & control cyclus

 • Rapportage & sturing

Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Het programma kan daarbij op maat gemaakt worden conform de wensen binnen uw organisatie.

Kosten: € 750,- per persoon (exclusief BTW). Locatie: Wolweverstraat 21, Ridderkerk

Voor vragen of inschrijving kunt u contact met ons opnemen.

Training business case schrijven

Organisaties moeten vooraf exact kunnen inschatten of een investering zal renderen en welke kansen & risico’s worden erkend. Een business case is de tool om deze inschatting optimaal te onderbouwen. Imagine Advies biedt een eendaagse training waarin u leert een business case te schrijven en te presenteren en ze te beoordelen. Aan bod komt:

 • Meerwaarde van een businesscase

 • Keuzecriteria en uitgangspunten

 • Verdienmodel, kosten en marge

 • Resultaten, cashflow en financiering

 • Kansen en risico’s

 • Kwalitatieve en kwantitatieve aspecten

 • Conclusie en aanbeveling

Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Het programma kan daarbij op maat gemaakt worden conform de wensen binnen uw organisatie.

Kosten: € 450,- per persoon (exclusief BTW). Locatie: Wolweverstraat 21, Ridderkerk

Voor vragen of inschrijving kunt u contact met ons opnemen.

Training OR en financieel beleid

De OR ontvangt het jaarverslag met de jaarrekening van de organisatie. Tevens ontvangt de OR jaarlijks de begroting. Als OR-lid wil je hierover een goed gesprek kunnen voeren met uw bestuurder. Met deze training leert u grip te krijgen op financiële cijfers en hiermee weet u een basis te leggen om een goed gesprek over financiën te kunnen voeren met uw bestuur. U leert begrippen zoals solvabiliteit, liquiditeit, activa en passiva. Hoe maakt u uit een jaarrekening op of uw organisatie er financieel gezond voor staat? Welke vragen kunt u stellen op basis van deze gegevens?

Het programma voor deze training kan naar wens op maat gemaakt worden.

Kosten: € 350,- per persoon (exclusief BTW). Locatie: Wolweverstraat 21, Ridderkerk

Voor vragen of inschrijving kunt u contact met ons opnemen.

Cursus kostprijsberekening

Met behulp van juiste kostprijzen kunt u sturen op bedrijfsvoering en keuzes maken. Er bestaan verschillende kostprijsmethodieken die gehanteerd kunnen worden. In deze cursus wordt inzicht geboden in de verschillende methodieken en de voor- en nadelen van deze verschillende methodieken. Hiermee legt u de basis om voor uw eigen organisatie keuzes te maken in welke kostprijsmethodiek te volgen en hoe deze te berekenen. Tot slot wordt u inzicht geboden in de mogelijkheden die kostprijzen bieden op het gebied van management informatie en benchmarking.

Deze cursus beslaat 2 dagen en kan ook in-company aangeboden worden. Tot slot kan de cursus naar wens op maat ingevuld worden.

Kosten: € 900,- per persoon (exclusief BTW). Locatie: Wolweverstraat 21, Ridderkerk

Voor vragen of inschrijving kunt u contact met ons opnemen.

Uiteraard informeren wij u graag over de mogelijkheden.
Hiervoor kunt contact met ons opnemen via e-mail

of door te bellen naar 06-49610883

FINANCIËN

DOELMATIGHEID

VERANDERKUNDE

KWALITEIT